Organisatiebelang en persoonlijke ontwikkeling in verbinding

Een vitale school is een school waar verbinding is tussen organisatie en individu. Een vitale school heeft een onderscheidend profiel, goede leerresultaten en trekt volle zalen met boeiend onderwijs!

Een school wordt alleen vitaal, wanneer directie én docent, organisatie én individu, op hun ambities in verbinding zijn. Het belang van de organisatie staat in verbinding met de persoonlijke ontwikkeling van de individuele docent. De wensen en belangen van directie en docenten komen samen en leveren een win-winsituatie op.

De Rodin Groep is gespecialiseerd in het tot stand brengen van die win-winsituatie. Wij creëren een omgeving waarin mensen zich veilig voelen en tegelijkertijd uitgedaagd worden het beste van zichzelf te laten zien. Wij laten het individu zijn ambities en kwaliteiten herontdekken, benoemen en in de goede rol inzetten. Wij dagen de directie uit een heldere basis en visie te concretiseren. Wij zorgen dat organisatie en individu elkaar versterken.


Bedrijfsfilosofie

Wij komen niet binnen met wat sjablonen in onze achterzak om te kijken in welk sjabloon een organisatie past. We komen binnen met open ogen, oren en neus. Met hoofd, hart en ziel. We geloven in eigenheid, dynamiek, inspiratie en flexibiliteit. Zó willen we werken en daar zijn we op te bevragen en beoordelen. De klant staat voorop: zijn werkomgeving en zijn beleving van die werkomgeving is voor ons maatgevend. Alleen als we die begrijpen kunnen we er iets aan toevoegen.
Onze kernwaarde is, dat we vanuit onze positie als betrokken buitenstaander verbanden blootleggen die in de hectiek van de dagelijkse werkpraktijk over het hoofd worden gezien.
Een opvatting, een analyse hangt samen met de positie van waaruit je kijkt. Die positie, met alle invloeden die erop inspelen en de gevolgen die ze heeft voor het kijken en handelen van mensen, noemen we een context.

Wij willen de dwarsverbanden tussen de verschillende contexten zichtbaar maken en daarmee een breder perspectief, een ruimere keuze en groter handelingsrepertoire bieden aan de klant.


We zoeken een partner die:

  • bereid is om zich in te kopen in het bedrijf
  • bewezen acquisitieresultaten heeft behaald als ZZP’er of als consultant in een profit-omgeving
  • een netwerk kan inbrengen in verwante sectoren analoog aan de Rodin Groep
  • de ambitie heeft om de Rodin Groep na de pioniersfase (2007 – 2010) door te ontwikkelen en van nieuwe impulsen te voorzien
  • zich wil binden voor ten minste vijf jaar.


Vacatures

Wie wil partner worden in een jong, dynamisch en creatief organisatie-advies bureau van ongeveer 10 mensen op het gebied van onderwijs, welzijn en lokale overheid?
Kijk bij 'vacatures' voor verdere informatie.
Bel met Yvonne Douw:
(partner, 06 4607 8963)
of Ruud Emmerik:
(partner, 06 5331 5521)

 
Iedereen beweegt zich in verschillende contexten. Onze klanten bewegen zich in de volgende contexten:


School
Politiek
Ambtelijk apparaat
Zorg
Arbeidsmarkt
Wetenschap
De Rodin groep ontwikkelt leergemeenschappen waarin al deze contexten een rol spelen.