Vitale School

Een school is in de eerste plaats een plek waar kinderen en tieners leren. Maar binnen de muren van een schoolgebouw zijn zij zeker niet de enige leerlingen. Ook voor docenten en directie valt op een school een hoop te leren. Van de leerlingen, maar vooral ook van elkaar.

Wanneer docent en directie niet van elkaar leren, niet naar elkaar luisteren, elkaars belangen en ambities niet kennen, raakt een school verdeeld. Een school kan dan te maken krijgen met ongemotiveerde docenten, verdeeldheid binnen het team, een directeur die opstapt of met een onprettige werksfeer. Een verdeelde school doet uiteindelijk iedereen tekort; het bestuur, de directie, de docent, maar vooral ook de leerling.

Onze aanpak verbindt het collectieve van organisaties aan de zin die individuen geven aan hun werk en bestaan. Elk persoon, team of organisatie heeft andere verbeterpunten. Aan de kant van de organisatie gaat het vaak om het ordenen en richting geven aan beleid. Aan de kant van het individu gaat het om het inzetten van eigen inspiratie en ambitie om het beleid te versterken. Met onze aanpak gaan wij voortdurend op zoek naar wat de kracht van mensen is en wat deze verder kan versterken. Wij verbeteren de organisatie in synergie met persoonlijke ontwikkeling van de leden van die organisatie.

De vier elementen - aarde, lucht, vuur en water - gebruiken wij als metaforen voor de noodzakelijke ingrediŽnten om een vitale school te realiseren; een solide basis, een heldere visie, persoonlijke inspiratie, en optimale ontwikkelmogelijkheden.


Expertise


Ontwikkeling van leerlijnen
Onderwijsmanagement
Financieel management
Medezeggenschap en participatie
Organisatieverandering
Lerende organisaties
Verbinding onderwijs – bedrijfsleven
Cultuureducatie in de praktijk